Home
Contact

Aanmelden

foto

Statema Software Services is een ICT-bedrijf met een duidelijke visie.

Onze ICT-oplossingen zijn gericht op verbetering van de bedrijfsproductiviteit en het rendement van uw investeringen.
In onze visie dienen ICT-uitgaven een voorspelbare, aantoonbare en meetbare rendementsverbetering en/of kostenbesparing op te leveren.
Het belang van een hoger rendement spreekt voor zich.

Statema Software Services is totaalleverancier van diensten en producten die voorzien in uw automatiseringsbehoeften.
Een aanspreekpunt voor organisaties en bedrijven met vragen over hardware, software en oplossingen, en door hen min of meer te beschouwen als ‘hun eigen ICT-afdeling’.
De klant kan rekenen op deskundigheid, een proactieve instelling, adviezen in begrijpelijke taal en oplossingen zonder omwegen.
Geen moeilijke termen of ingewikkelde oplossingen. Een degelijk advies waarbij samen zoeken naar de beste oplossing ons streven is.

Onze kracht

Klare taal
Maar weinig bedrijven hebben een diepgaande kennis van ICT-zaken. Er over praten in begrijpelijke taal is daarom iets waar wij veel zorg aan besteden.
Met duidelijke vragen naar de gewenste functionaliteiten en een heldere vertaling naar een (technische) oplossing.

Meedenken
Bedrijven verschillen, problemen en doelen zijn telkens weer anders. En soms laat het beschikbare budget een ideale oplossing niet toe.
Statema Software Services is in staat zich in de klant te verplaatsen en de juiste wegen en alternatieven aan te geven.
Constructief meedenken, adviseren en dan sámen bepalen wat het beste is.

Flexibiliteit
Een spoedeisende zaak of onverwacht probleem?
De praktijk leert dat, in overleg met alle partijen, het vrijwel altijd mogelijk is snel bij u langs te komen.

Op de hoogte
Wij zijn ICT-er in hart en nieren, die binnen en buiten werktijd de ontwikkelingen op de voet volgen.
Dat geeft de klant de zekerheid van een volledig up-to-date advies.
Diepgaande en brede kennis 35 jaar ICT-ervaring binnen Microsoft-omgevingen.